ABD UŞAKLIĞI VE ÖRT...

21 Haziran 2016, Salı 0 0

Diyarbakır’da HDP’li Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ve Büyük Şehir Belediye Başkanı Kışınak’ın da katıldığı, Rojava’ya destek adı altında Uluslararası Kürdistan Sanat Buluşması adı altında İslam dinine ve onun değerleri olan Çarşafa hakaret edil

Diyarbakır’da HDP’li Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ve Büyük Şehir Belediye Başkanı Kışınak’ın da katıldığı, Rojava’ya destek adı altında Uluslararası Kürdistan Sanat Buluşması adı altında İslam dinine ve onun değerleri olan Çarşafa hakaret edilmiştir.

 

Müslüman Kürt halkının nerdeyse tamamı İslam kültür ve medeniyetinin öngördüğü sosyal yaşam düzenini içselleştirmiştir. İslam’ın öngördüğü kıyafete riayet ve bağlılık                   Tarihsel süreç içerisinde gerek erkek ve gerekse kadın kıyafetlerinde bu durum bariz bir şekilde görülmektedir.

Kürt halkının tarihi ve kültürel değerlerinden bihaber nevzuhur zevatlar neye hizmet ettiği belirsiz siyasi Partiler bu değerlere pervasızca saldırmaktadırlar. Özellikle sosyal ve kültürel etkinlikler adı altında yapılan organizasyonlarda bu düşmanlıklarını islam’ın kutsal değerlerine saldırarak ortaya koymaktadırlar.

Diyarbakır HDP Büyükşehir Belediyesinin Resim sergisi adı altındaki organizasyon ile düzenlenen etkinlikte çarşaflı kadınların erkeklerin kölesi olduğu imajı verilmesini lanetliyoruz. Müslüman Kürt halkımızın en önemli ve vazgeçilmez sembolü olan kadın örtüsüne hakaret hiç kimsenin haddi değildir. Daha önce de bunun bir benzeri Silopi de gerçekleştiren benzeri etkinlik bir maskaralıktan öteye geçmemektedir.

HDP/CHP adeta kol kola vermiş İslam karşıtlığı ile adeta yarışırcasına bu tür organizasyonlar ile Cumhuriyet dönemi faşist despot uygulamalarının devamı niteliğini taşımaktadır. Gerici/yobaz HDP/PKK zihniyeti bu argümanları işlemekle Müslüman Kürt halkının yüz karası olduklarını ispatlamışlardır.

CHP zihniyetinin Cumhuriyetin kuruluş sürecinde Müslüman halkımıza dayattığı baskı ve zulümlerin aynısını bu kez Kürt Kemalistlerin elleri ile yeniden canlandırılmak istenmektedir. Bu yapılanların işgalci Fransız askerlerinin Maraş’ta kadının örtüsüne yönelik saldırıdan aşağı bir yanı yoktur.

Bu tablo Müslüman Kürt kadınlarımızın kahhar ekseriyetine oluşturan çarşaflı kadınlarımıza ve bu uğurda direniş örnekliğini gösteren zulme ve haksızlığın direnmenin sembol Lideri Şeyh Said’e yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz.

Ağababaları Amerikan emperyalizminin yerli uşakları bu günlerde Amerika’ya sadakatlerini ilan etmek için bu tür hezeyanlarını tertiplemeleri halkımızın gözünden kaçmamaktadır. ABD Adana Konsollusunun Diyarbakır da bulunduğu günlere denk gelecek biçimde adeta ABD’ye şirin görünme ve yaranma sevdası ile İslam’ın temel değerlerinden biri olan çarşafa- tesettüre hakaret niteliğindeki bu etkinlik, HDP cenahının kimlerin hizmetinde olduklarının açık göstergesidir..

Durum gösteriyor ki bu güruh Amerika’yı memnun etmek için Müslüman Kürtlerin geleneklerini, kültürlerini, kıyafetlerini ve kadın onurunu ayaklar altına almaya amade olmuşlardır. Müslüman Türk ve Kürt halkını inanç ve kültür değerlerinden koparmaya çalışan Batıcı Kemalistlerin  güç kaybettiği bu günlerde Faşizm’in bayrağını çarşafa tesettüre hakaretle HDP devralmış görünüyor.

İslam âlemi HDP zihniyetinin İslami’n değerleri ile alay ve hakaret etmesini asla unutmayacak ve kendilerinden bunun hesabını soracaktır. Tarihte olduğu gibi günümüzde de İslam’ın mükadasatları ile savaşanlar en yakın zamanda hem Allah’ın yanında ve hem de halkımızın yanında rezil olacaklardır.

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu olarak; Tüm duyarlı Sivil toplum Kuruluşlarını, Sendikaları, Kadının özgürlüğünü savunanları, Kanaat önderlerini, cemiyet ve cemaatleri, tehlikenin boyutunun farkına varmaya davet ediyoruz.

Kadının özgürlüğüne müdahale olan bu maskaralık toplum nezdinde şiddetle kınanmalı ve lanetlenmelidir Tüm halkımızı bu maskaralığa dur demeye ve alanlarda yüksek sesle dillendirmeye, HDP’yi de Çarşaflı kadınlara köle muamelesi ve İslam’ın simgesi olan örtüye hakaretten dolayı Müslüman halkımızdan özür dilemeye çağırıyoruz.

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir